Muspelheim – Vùng đất của Lửa

0
491


Nằm ở xa tít cùng cực nam của Thế giới, Muspelheim chỉ toàn những núi lửa và dung nham, ngôi nhà của lũ quỷ lửa và khổng lồ lửa. Cai quản vùng đất này là một người khổng lồ tên Surt, kẻ thù cả các vị thần Asgard.