PTAH – VỊ THẦN CỦA SỰ CHẾ TÁC

0
677

Ptah là vị thần được thờ phụng ở Memphis, Ai Cập.Tại đây ông được coi là vị thần sáng tạo, là thực thể đầu tiên, người đã tạo ra vạn vật chỉ bằng việc suy nghĩ và gọi tên thứ đó ra.
Khi Ai Cập thống nhất, thì giống như nhiều vị thần khác, Ptah cũng được sửa đổi lại để khớp vào thần thoại chung của cả Ai Cập.
Theo nguồn gốc post-retcon, Ptah là vị thần hình thành từ bãi đất đầu tiên của thế giới sau khi Ra trỗi dậy từ Biển Hỗn Mang. Ptah đã sáng tạo ra muôn loài, cũng là bằng cách tạo hình chúng trong suy nghĩ rồi gọi tên chúng.
Ptah được thờ phụng như là vị thần của chế tác, xây dựng và nghệ thuật.
Ông là chồng của nữ thần hủy diệt Sekhmet, có hai người con là Nefertum và Maahes. (Dù Sekhmet là một phần khác của Hathor, thì Hathor lại là vợ của Horus, và Sekhmet thì là vợ của Ptah)
Ptah cũng được coi là cha của đại tư tế Imhotep (chắc nhiều người biết cái tên này).