4 người con của Horus

0
945

Hapi là vị thần bảo vệ phổi. Đặc biệt không giống với Horus, thần có hình dạng khỉ đầu chó. Theo quan niệm của người Ai Cập cổ, Hapi còn là vị thần cai quản phương Bắc. Thần có tài chạy nhanh và đồng thời là vị thần của những người đi biển.

Duamutef là vị thần có đầu chó rừng ( Anubis ? Your son ?) . Thần có nhiệm vụ phù trợ những người đã chết . Chiếc bình có hình đầu Duamutef được dùng để chứa dạ dày và ruột non sau quá trình ướp xác .Theo thần thoại của Ai Cập, Duamutef được sinh ra từ một bông hoa loa kèn. Thần cai quản phương Đông và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa người đã khuất vượt qua những mối nguy hiểm dưới địa ngục.

Qebehsenuef là vị thần có vai trò bảo vệ bộ phận ruột già của xác ướp được đặt trong chiếc bình có hình vị thần đầu chim ưng. Người Ai Cập cổ tin rằng, thần Qebehsenuef cai quản phương Tây sẽ có nhiệm vụ làm người chết sống lại ở thế giới bên kia.Những truyền thuyết cổ về vị thần này cũng gắn với sự phục sinh. Tương truyền, sau khi thần Osiris bị giết và phanh thây thành nhiều mảnh, Qebehsenuef đã giúp sức trong việc tìm kiếm và ghép những mảnh cơ thể của Osiris lại với nhau. 

Cuối cùng là Imsety cũng là anh cả trong gia đình- vị thần bảo vệ lá gan, sau khi lá gan được lấy ra khỏi xác ướp, gan sẽ được bỏ vào một chiếc hũ trên nắp có mặt người. Khác với tất cả những người anh em của mình, Imsety là vị thần duy nhất có khuôn mặt người.Người Ai Cập tin rằng, Imsety là vị thần cai quản phương Nam. Ngài được giao nhiệm vụ bởi thần Horus.