SHU

0
397

 

Shu là vị thần của không khí khô, trời lặng gió và thời tiết mát mẻ. Shu thường giơ tay đỡ lấy mình nữ thần Nut, để ngăn bầu trời sụp đổ và bảo vệ mặt đất. Khi là vị thần mặt trời, thần mang trên đầu chiếc đĩa mặt trời.

Vì là một trong những vị thần của vũ trụ, giống như những vị thần đấy, Shu không có đền thờ hay lễ hội.