Yeomra – Diêm vương

0
656


Yeomra là phiên bản Diêm Vương của dân xứ Cao Ly, đứng đầu Thập Điện Diêm Vương cai quản 10 điện miền địa phủ. Dưới trướng ngài có các vị phán quan hỗ trợ công việc ghi chép sổ sách, xét xử người chết; các thần chết Jeoseung Chasa chuyên đi bắt các linh hồn từ dương gian về địa phủ; nữ thần Barigongju dẫn đường cho người chết dưới cõi âm, v.v… Nhìn chung, ngài cai quản toàn bộ hệ thống âm ti ngục hình, quyết định một linh hồn có được đầu thai hay phải ở lại cõi âm chịu hình phạt.

Quyền lực là vậy nhưng đôi khi Yeomra cũng sơ hở, có lần để Gangrim (một vị tướng tài ba, kẻ sau này trở thành thủ lĩnh đội thần chết Jeoseung Chasa) bắt được, lôi cổ lên dương gian. Sau khi xong việc ở dương gian, Yeomra bắt linh hồn của Gangrim về cõi âm, phong cho làm Thần Chết.

Trong thần thoại khởi thủy của Triều Tiên có nhắc tới một vị thần nữa là vua cõi âm – Daebyeol, con trai của thần tối cao Cheonjiwang. Không rõ Daebyeol làm vua cấp cao hơn Yeomra hay hai vị thần này là một.