Cáo Teumessian

0
791

Đây là một con cáo khổng lồ đã được định trước số mệnh là sinh vật không bao giờ bị bắt.

Nó được các vị thần phái xuống phá phách Thebes bởi những tội lỗi của đất nước này.Vì số mệnh đã định sẵn không thể bị bắt nên không một ai có thể ngăn chặn con cáo này cho đến khi Kreon, quan nhiếp chính của Thebes nghĩ ra một cách.Ông đã sử dụng Lailaps – một con chó được định trước số mệnh là sinh vật sẽ luôn bắt được mọi con mồi của nó.Và thế là cuộc rượt đuổi vô tận giữa một con- chó- luôn- bắt- được- mồi và một con- cáo- không- bao- giờ -bị- bắt diễn ra.

Điều này đã đưa vị thần tối cao Zeus vào một thế khó xử và không thể phân giải được kết cục.Cuối cùng, thần Zeus đã biến cả hai con thú này thành đá.Hoặc có truyền thuyết kể lại là thần Zeus đã đưa chúng lên bầu trời, trở thành các chòm sao Canis Major ( Lailaps) và Canis Minor ( cáo Teumessian).