CETO

0
1657

Ceto (tiếng Hy Lạp: Κητώ) vốn là cổ thần biển cả, hiện thân cho tai nạn trên biển và quái vật đại dương. Nàng là con gái Gaia và Pontus, vợ của Phorcys. Nếu Echidna được xác nhận là mẹ của những quái vật trên mặt đất, thì Ceto là mẹ của quái vật dưới biển sâu. Con của Ceto phải kể đến Hesperides, Gorgons, Graeae, Thoosa, Echidna, Ladon cùng tất cả quái vật biển. Vì Echidna là con của Ceto nên ta có thể quy chụp, Ceto là mẹ của mọi loại quái vật. Tên Ceto nghĩa là “quái vật biển”. Nàng còn nhiều danh xưng khác, như Crataeis (Κράταιις, “hùng mạnh”) hay Trienus (Τρίενος).

Con nàng phải kể đến các Graeae là Deino, Enyo, Pemphredo (đôi khi thêm cả Perso), các Gorgons là Euryale, Stheno cùng nàng Medusa nổi tiếng. Và nàng Echidna nổi tiếng cùng Ladon.

Đôi khi Scylla cũng được xác định là con Ceto.