NEREID

0
1130

Nereid là những nữ thần sống ở các vùng biển. Những thần nữ này có nhiều điểm tương đồng với nàng tiên cá.

Những nữ thần biển này gồm năm mươi con gái của Nereus và Doris, chị em Nerites. Họ thường đi theo Poseidon và có thể thân thiện và hữu ích cho các thủy thủ để giúp họ đối đầu với những cơn bão nguy hiểm.

Nereids đặc biệt liên quan đến biển Aegean, nơi họ cư ngụ cùng với cha của mình nằm sâu trong một hang động bạc. Đáng chú ý nhất trong số đó là Thetis vợ của Peleus và là mẹ của Achilles, người tiếp theo là Amphitrite, vợ của Poseidon và Galatea tình yêu của Polyphemus Cyclops. Trong Trường ca Iliad XVIII, có mô tả khi Thetis khóc trong sự cảm thông cho nỗi đau của Achilles cho Patroclus bị giết thì các nữ thần biển tụ tập lại để chia sẽ nỗi đau với bà.

Các nữ thần biển: (công cuộc viết bài sẽ cực lắm đây)
– Actaea
– Agave
– Amathia
– Amphinome
– Amphithoe
-Amphitrite
– Apseudes
– Arethusa
– Asia
– Autonoe
– Beroe
– Callianassa
– Callianira
– Calypso
– Ceto
– Clio
– Clymene
– Cranto
– Creneis
– Cydippe
– Cymo
– Cymatolege
– Cymodoce
– Cymothoe
– Deiopea
– Dero
– Dexamene
– Dione
– Doris
– Doto
– Drymo
– Dynamene
– Eione
– Ephyra
– Erato
– Eucrante
– Eudore
– Eulimene
– Eumolpe
– Eunice
– Eupompe
– Eurydice
– Evagore
– Evarne
– Galene
– Galatea
– Glauce
– Glauconome
– Halie
– Halimede
– Hipponoe
– Hippothoe
– Iaera
– Ianassa
– Ianeira
– Ione
– Iphianassa
– Laomedeia
– Leiagore
– Leucothoe
– Ligea
– Limnoria
– Lycorias
– Lysianassa
– Maera
– Melite
– Menippe
– Nausithoe
– Neaera
– Nemertes
– Neomeris
– Nesaea
– Neso
– Opis
– Orithyia
– Panopea (Panope)
– Pasithea
– Pherusa
– Phyllodoce
– Plexaure
– Ploto
– Polynome
– Pontomedusa
– Pontoporeia
– Poulunoe
– Pronoe
– Proto
– Protomedeia
– Psamathe
– Sao
– Speio
– Thaleia
– Themisto
– Thetis
– Thoe
– Xantho