Rồng Colchian

0
820

Con rồng không bao giờ ngủ này có nhiệm vụ canh giữ những con cừu có bộ lông cừu vàng của thần Chiến tranh Ares ở xứ Colchis.

Có hai người là Jason và Argonaut đến lấy cắp bộ lông vàng, đã giết chết nó, ( cũng có truyền thuyết nói rằng nó không bị giết mà bị ru ngủ bởi phép thuật).