CUCHIVILU

0
354
Một con quái kì dị trong truyền thuyết vùng Nam Mỹ. Nó có hình hài nửa rắn nửa lợn, sống dưới nước. Chúng thường chờ ngư dân bắt được cá trong lưới thì nhảy vào đánh chén sạch. Nơi nào có sự xuất hiện của Cuchivilu thì không thể có chuyện mang được cá về nhà.