JACK FROST

0
1154


Jack Frost là hiện thân của sương giá, băng, tuyết, mưa đá, và cái lạnh. Nhân vật này là một biến thể của Người tuyết già – người chịu trách nhiệm cho thời tiết giá lạnh, cảnh hoang tàn về đông, khiến lá chuyển đỏ và để lại trên cửa sổ những vệt sương. 

Jack Frost xuất hiện trong văn học vào cuối thế kỷ 19, được miêu tả là giống như hồn ma. Đôi khi còn xuất hiện như một thanh niên nghịch ngợm.

Sự xuất hiện đầu tiên của Jack Frost là ở Bắc Âu và Anglo-Saxon.