EACH TENED

0
718

Each Tened là một con ngựa quái vật của Ireland- được coi là phiên bản đối nghịch của Kelpie.
Each Tened thường cải trang dưới hình hài một con ngựa ô tuyệt đẹp,dụ con người nhẹ dạ cưỡi lên nó. Nhưng ngay khi có người làm thế,nó sẽ hiện nguyên hình một con ngựa rực lửa, và thiêu đốt kẻ ngồi trên lưng nó.
Có một số người tin rằng sau khi thiêu chết nó sẽ ăn thịt nạn nhân, nhưng cũng có truyện cho rằng nó sẽ thiêu kẻ đó như một sự trừng phạt cho tội lỗi, và chỉ kết thúc khi tội lỗi được trả đủ.