Nhất Vĩ

0
339

Nhất Vĩ (Ichibi) tên là Shukaku (守鶴,Thủ Hạt), hiện là Vĩ Thú thuộc Làng Cát (Sunagakure), hiện thân là con lửng một đuôi. Cửu Vĩ cho rằng sức mạnh của Vĩ Thú tỷ lệ thuận với số đuôi, theo logic đó thì Cửu Vĩ mạnh nhất và Nhất Vĩ yếu nhất. Vì lý do này Nhất Vĩ rất ghét Cửu Vĩ (đúng là Cửu Vĩ là Vĩ Thú mạnh nhất, nhưng giả thuyết càng nhiều đuôi càng mạnh của nó có vẻ không đúng). Jinchuriki gần nhất của nó là Kazekage Đệ Ngũ Gaara của Làng Cát. Sau này tuy đã bị Akasuki lôi ra khỏi người Gaara nhưng nó bắt đầu hòa hợp được với cậu.