BAYUN- CON MÈO MÊ THUẬT- ĐIỂM GIAO THOA GIỮA THẦN THOẠI SLAVIC VÀ THẦN THOẠI BẮC ÂU

0
429

Bayun là một con mèo đến từ thần thoại Slavic. Nó có khả năng kiểm soát những giấc mơ, đưa con người vào giấc mộng, đan dệt nên những ảo ảnh. Nó thậm chí còn có thể biến hình hoặc chữa lành bệnh tật.
Bayun thường sử dụng khả năng ma thuật vi diệu này để đánh cắp đồ ăn từ con người. Hoặc đôi khi nó cũng giúp đỡ họ nếu nó thích. Nói chung thì sinh vật này khá là thất thường và khó tin. Tương truyền có một loại mũ sắt có thể bảo vệ người dùng khỏi quyền năng của Bayun.
Ngoài ra, Bayun có thể coi là điểm cross-over giữa thần thoại Slavic và thần thoại Bắc Âu, bởi nó chính là cha của hai con mèo kéo x echo nữ thần Freya.