Bulgae

0
668

Bulgae là loài chó lửa trong thần thoại Triều Tiên. Tương truyền xưa kia có một cõi bóng tối gọi là Gamangnara. Vị vua của cõi này muốn đánh cắp mặt trời và mặt trăng từ cõi người về soi sáng cho vương quốc của mình, liền sai một con Bulgae đi lùa mặt trời về. Bulgae đuổi theo mặt trời, ngoạm một cái nhưng sức nóng của mặt trời khiến mõm nó bỏng nặng. Vị vua lại sai một con Bulgae khác đuổi mặt trăng. Nó lại ngoạm một cái nhưng cái lạnh của mặt trăng khiến mõm nó đóng băng. Vị vua vô cùng tức giận, bắt hai con chó tiếp tục đuổi theo mặt trời và mặt trăng không ngừng. Mỗi khi chúng ngoạm được mặt trời và mặt trăng, lại xảy ra hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Vết răng của chúng để lại trên hai thiên thể cũng chính là điểm tối của mặt trời và mặt trăng.