Dương Tiễn

0
3099


Dương Tiễn là học trò của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, gọi Khương Tử Nha bằng sư thúc, được sư phụ cử xuống giúp quân Tây Kỳ. Dương Tiễn võ nghệ hay phép thuật đều tinh thông, biết đủ 72 phép biến hóa, lại là người thông minh mưu lược, thực sự có thể coi là tướng mạnh nhất mà Tử Nha có được.
Dương Tiễn nhiều lần lập đại công, giết được kha khá tướng địch như Châu Tín, Dư Hóa, Ôn Lương, Quách Thần, Mai Sơn Thất Quái… Lúc ra trận, Dương Tiễn thường sử dụng thanh Tam Tiêm Thương (ngọn thương do con giao long 3 đầu hóa thành), lại có thể triệu hồi con Hạo Thiên Khuyển xông vào cắn cổ đối phương, vô cùng lợi hại. Sau khi phạt Trụ thành công, Dương Tiễn cũng rời trần thế, lên núi tu luyện.

Cre: Fanpage Epic