ENFIELD 

0
539

Enfield là một con linh thú đặc biệt ở châu Âu. Nó có thân mình của sư tử, đầu cáo, ức chó, chân trước có cánh đại bàng, đuôi của loài sói.
Enfield là một loài tương đối dễ thuần hóa, có thể cùng chủ nhân xung trận trên chiến trường với sự dũng mãnh vô song. 
Đặc biệt là Enfield thường có vai trò bảo vệ thể xác và linh hồn những người lính ngã xuống trên chiến trường, để họ không bị kẻ thù nhục mạ.