Gabriel

0
956

Gabriel là vị tổng lãnh thiên thần đóng vai trò người đưa tin của Chúa (phụ trách ban truyền thông, điện tín, liên lạc). Chính ngài là vị thiên thần đã xuống trần thông báo cho Đức mẹ đồng trinh Maria về sự hạ sinh của chúa Jesus. Với một cây kèn luôn cầm trên tay, ngài là vị thiên thần bảo trợ cho các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, giáo viên và nghệ sĩ… giúp họ tìm thấy động lực và sự tự tin. Ngài được cho là người giúp đỡ chúng ta trong việc giao tiếp, đặc biệt là những người nhút nhát và sợ hãi việc tương tác với xã hội. Ngoài ra, Gabriel còn bảo hộ cho bà mẹ và trẻ em, bảo hộ sự mang thai và sinh nở được diễn ra tốt đẹp.