GIGANTES

0
1430

Gigantes là một chủng loài được sinh ra bởi Gaia khi máu của Uranus rơi xuống đất. Đây là những kẻ to lớn, hung hăng và khát máu, đã từng xảy ra với các vị thần trẻ một cuộc chiến gọi tên Gigantomachy. Có những miêu tả kì lạ rằng các Gigantes có đôi chân là thân rắn, chứ không phải chân người. Những Gigantes bại trận đã bị Zeus dùng núi đặt đè lên, từ đây sinh ra hiện tượng núi lửa và động đất.

Về nguồn gốc các Gigantes thì có nhiều tích kể lại. Thần hệ Hesiod ghi rằng Gigantes là một trong những người con đầu tiên của Gaia với Uranus, xong bị cha mình ném vào Tartarus. Hoặc được sinh ra bởi Gaia và Uranus khi máu từ của quý Uranus rơi xuống dưới đất. Homer thì lại có nhiều nguồn gốc kì lạ về Gigantes hơn, ví dụ như là con của Poseidon với Periboea. Hyginus cho rằng Gigantes là con của Gaia với Tartarus.

Các Gigantes có xuất hiện trong một cuộc chiến, mà có lẽ là hơi dài để kể luôn, nên để lần sau vậy…