GRYLA

0
588

Gryla là một người khổng lồ sống ở vùng núi Iceland, là mẹ của Yule Lad và có quan hệ với Yule Lad. Gryla xuất hiện nhiều từ thế kỷ 17. Gryla có tài nhận ra trẻ em hư trong năm, và vào giáng sinh, bà rời nơi ở xuống thị trấn, săn lùng trẻ hư rồi ăn thịt chúng. Đôi lúc chế biến thêm, như cho vào nồi hầm. 

Do nhiều trẻ hư nên Gryla không bao giờ phải đói.

Theo dân gian, Gryla kết hôn 3 lần

Theo dân gian Grýla đã kết hôn ba lần. người chồng thứ ba của bà – Leppaludi – được cho là người đang sống với bà trong hang động của họ gần núi lửa Dimmuborgir. Ở với họ là con trai họ, Yule Lad và con mèo Yule Cat.