Hachiman – Thần Chiến tranh

0
1970

Ông là vị thần chiến tranh và cũng là người bảo hộ cho nước Nhật Bản. Con vật biểu tượng và sứ giả của ông là chim bồ câu. Hachiman ban đầu chỉ được các nông dân và ngư dân thờ phụng với mong muốn mùa mạng bội thu, cá bắt đầy lưới. Sau đó gia tộc Minamoto – những người lập nên nhà Mạc phủ thờ phụng Hachiman như một vị thần bảo hộ của gia tộc Minamoto. Kể từ đó việc thờ phụng Hachiman trở nên phổ biến trong dân chúng và ông trở thành vị thần chiến tranh bảo hộ cho những Samurai và toàn thể đất nước Nhật Bản.