HELHEST

0
375

Helhest là tên của quái vật trong truyền thuyết Đan Mạch. Helhest được mô tả là một con ngựa xám xịt có ba chân. Chỉ kẻ sắp chết mới có thể nhìn thấy con vật này. Nó còn được coi là vật cưỡi của tử thần.