Hermod – thần Dũng cảm

0
782

Chàng là con của Odin, còn mẹ chàng thì không được nhắc tới. Khi các vị thần đang khóc thương cho cái chết của vợ chồng Baldur và Nanna, Hermod đã nhận nhiệm vụ cưỡi con ngựa tám chân Sleipnir xuống cõi địa ngục của Hel để xin bà ta cho Baldur trở về. Hel thỏa thuận bà ta sẽ thả Baldur chỉ khi tất cả các sinh vật đều khóc thương cho Baldur, để chứng tỏ Baldur là một vị thần được mọi người yêu quý. Nhưng Loki đã cải trang thành mụ khổng lồ Thokk, trốn trong hang từ chối khóc vì Baldur. Vậy là Baldur không thể hồi sinh được.