Lucifer

0
2070

7 hoàng tử của Địa ngục (Princes of Hell) tương xứng với 7 đại tội (Seven Deadly Sins), trong đó Lucifer đại diện cho tội kiêu ngạo (Pride). 

Lucifer năm xưa có thể coi là vị thiên thần hoàn hảo nhất mà Chúa từng tạo ra (thiên sứ mang hình ảnh của Chúa), cái tên Lucifer nghĩa là “Người mang ánh sáng” (Light bringer). Ông là vị thiên thần có cấp bậc cao nhất (thiên thần 6 cánh), đẹp đẽ nhất, tài giỏi nhất, hùng mạnh nhất và cũng là ngang tàng nhất. Lucifer không chấp nhận phải phục tùng con người theo ý Chúa vì thế đã dẫn đầu 14400 thiên thần (tức 1/3 quân số thiên đàng) nổi dậy, dẫn đến cuộc chiến Hell vs Heaven lừng danh. Lucifer bị các thiên thần đánh bại và bị trục xuất ra khỏi thiên đường, trở thành chúa quỷ của 18 tầng địa ngục , con quỷ tượng trưng cho sự kiêu ngạo, các thiên thần các cũng bị trục xuất theo Lucifer từ đấy được gọi chung là những thiên thần sa ngã (Fallen Angel), họ vẫn mong mỏi một ngày kia có thể hết hạn lưu đày và được trở về thiên đàng.

Có nhiều tài liệu vẫn gọi Lucifer bằng cái tên Satan và đánh đồng cả 2 là 1. Trên thực tế Satan không nhất thiết là một nhân vật cố định mà có thể chính là tên gọi chung của những thế lực chống đối Chúa.