Người Lùn ở Trung Địa

0
1082

Chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian lại giai đoạn đầu khi các Valar tạo ra hai cây thần. Đấng tối cao của họ – Illuvatar quyết định sẽ tạo ra một giống nòi để làm chủ thế giới, đó chính là những người Elf sau này.

Quá háo hức với thông tin đó, thần Aule cũng muốn tạo ra những đứa con riêng để truyền dạy cho chúng kỹ năng luyện kim của mình. Sợ rằng các Valar khác sẽ phản đối ý định này, Aule quyết định giữ bí mật và lén tạo ra 7 người con trong một hang động. Đó chính là 7 vị tổ tiên của tộc Người Lùn
(Dwarf).

Tuy nhiên, việc này không thể qua khỏi mắt của Đấng Illuvatar. Ngài khiển trách Aule về việc làm lén lút đó. Quá hổ thẹn, Aule vung búa định đập vỡ 7 hình hài mà ông vừa tạo ra. Thế nhưng những hình hài đó đã kịp có linh hồn, có suy nghĩ và biết đau đớn. Họ van xin vị thần tha mạng. Illuvatar động lòng thương cảm đã tha chết cho 7 Người Lùn, nhưng buộc họ phải ngủ một giấc dài và chỉ được thức giấc sau khi người Elf xuất hiện.

Từ sự kiện trên, có thể thấy rằng thực tế người Elf không phải dân tộc đầu tiên sinh ra tại Trung Địa mà là tộc Người Lùn.

Về sau, khi những người Elf đã đến Aman sinh sống thì Người Lùn cũng thức giấc sau giấc ngủ dài. Do sinh ra trong hang động nên họ vẫn giữ thói quen đó và lấy các hang núi, lòng đất làm nơi cư trú. Họ kéo đến đóng đô tại Dãy núi Xanh ( Blue Mountains) thuộc xứ Beleriand, dần dà sinh sôi nảy nở, trở thành một vương quốc riêng.

Nhờ thừa hưởng những kiến thức và kỹ năng của thần Aule, những Người Lùn nổi tiếng là bậc thầy chế tác, kiến trúc, khai thác mỏ và luyện kim