Feanor

0
1398

Vua Finwe của tộc Noldor có đứa con trai đầu tiên với nàng Miriel, đặt tên là Feanor. Miriel qua đời sau khi đẻ Feanor.
Feanor lớn lên trở thành một người rất tài năng, đặc biệt là tài luyện kim của ông. Tuy tài giỏi, nhưng Feanor lại rất nóng tính và hiếu thắng. Ông kết hôn và đẻ được 7 người con trai, mà về sau người ta gọi chung là “Những người con của Feanor”.

Cùng thời gian đó, Finwe cũng kết hôn với một người phụ nữ khác là Indis, đẻ ra 2 người con trai, đặt tên là FingolfinFinarfin.

Feanor không yêu thích 2 người em cùng cha khác mẹ này và thường xa lánh họ.

Lại nói về Melkor, sau thời gian dài bị giam giữ, hắn được tha tội với lời thề không bao giờ chống lại các Valar. Tuy vậy, hắn vẫn không bao giờ từ bỏ mối căm hận với Valar và những người Elf.

Melkor nhận thấy những người Vanyar trung thành tuyệt đối với các Valar, người Teleri thì quá kém cỏi, vì vậy, hắn tập trung thao túng người Noldor. Hắn dạy cho người Noldor những kỹ năng mới mà họ chưa từng biết.