Số phận người Elf

0
1750

Sau khi chiến thắng Melkor , các Valor lại tiếp tục bàn bạc với nhau về số phận của người Elf. Họ quyết định đưa người Elf đến Aman, nơi được nhận ánh sáng của Hai Cây. Tuy vậy, tộc Elf vẫn còn sợ hãi các Valor do những lời tiêm nhiễm của Melkor. Họ bầu ra 3 vị thủ lĩnh đại diện cho tất cả để đến Aman thăm dò trước. Ba người đó là Ingwe, Finwe, Elwe. Khi họ trở về thuyết phục mọi người đến Aman, cũng chỉ có một số nhỏ người Elf đồng ý đi theo. Những người đó sau này được gọi là Eldar.

Đoàn người của Ingwe đặt chân đến Aman đầu tiên và họ được xem là giống loài Elf cao quý nhất – những Vanyar. Họ tôn Ingwe lên làm vua.

Đoàn người thứ hai đến được Aman là đoàn của Finwe, gọi là những người Noldor.

Đoàn cuối cùng là đoàn của Elwe với những người Teleri – những Elf thích ca hát.

Hành trình đến Aman dài đằng đẵng và rất gian nan. Khi đi đến dãy núi Mù Sương, rất nhiều elf đã sợ hãi không dám bước tiếp. Nhóm của Elwe cũng bị lạc mất hai nhóm phía trước. Elwe dẫn dắt đoàn Teleri vượt qua dãy núi, và đi nhầm về phía bắc Beleriand chứ không phải Aman.

Elwe vô tình gặp được một Maia tên là Melian. Ông ngay lập tức say mê nàng và muốn ở lại Trung Địa. Đây cũng là lúc đoàn người Elwe chia rẽ. Một phần muốn đi tiếp đến Aman, họ tôn người em trai của Elwe là Olwe lên làm thủ lĩnh. Phần còn lại vẫn muốn theo Elwe, họ ở lại Beleriand, lập ra vương quốc Doriath. Họ được gọi là người Sindar, Elwe trở thành vua Thingol.

Lại nói về những người Vanyar và Noldor, sau khi đặt chân đến Aman, các Valar đã xây cho họ thành phố Tirion để sinh sống. Tại đây, tộc Elf đã phát triển rực rỡ với rất nhiều thành tựu, trong đó phải kể đến chữ viết.