Nuada

0
855

Nuada là vị vua đầu tiên của tộc Tuatha de Danna từ trước khi họ đến Ireland lập nghiệp và được coi là vị thần của chiến tranh trong thần thoại Celtic. Ông đã dẫn dắt bộ tộc mình chiến đấu với tộc Fir Bolg – những người đang làm chủ đất Ireland lúc bấy giờ, buộc họ phải chia một nửa vương quốc cho tộc Tuatha cai quản. Nuada sở hữu thanh gươm Ánh Sáng (The sword of Light), một trong tứ đại thần khí của người Tuatha, thanh gươm nổi tiếng uy lực và hiếu sát, chém sắt như chém bùn, một khi đã tuốt ra khỏi vỏ ắt có kẻ phải vong mạng, có thể chẻ đôi một người dễ dàng.

Nuada có biệt danh là Tay Bạc (the Silver-arm) bởi trong trận chiến với người Fir Blog, ông đã bị mất một cánh tay. Theo luật lệ của tộc Tuatha, một người phải toàn vẹn từ trong ra ngoài mới có thể làm vua, mất mộ tay, Nuada chỉ còn nước đi làm Dương Quá chứ không thể làm vua được nữa, chính vì vậy ông đã lắp một cánh tay bằng bạc và có biệt danh Tay Bạc từ đó.