Torquasm Rao – Torquasm Vo: Đệ Nhất Thần Công của Krypton

0
1528

Torquasm Vo và Torquasm Rao

Người Krypton là những sinh vật thượng đẳng có trí tuệ siêu việt và cũng rất hiếu chiến. Sức mạnh quân sự của họ không chỉ được thể hiện qua binh hùng, tướng mạnh, khí giới hiện đại, lương thực đủ đầy, mà còn nhờ võ học cổ truyền bác đại tinh thâm. Đó chính là hai pháp môn Torquasm Vo và Torquasm Rao.

—Torquasm Vo 
Đây là một pháp môn cổ truyền của các chiến binh Krypton, có tác dụng kiểm soát ý thức, dùng tâm niệm trở thành một thứ vũ khí. Điểm mấu chốt của pháp môn này chính là đưa mình vào trạng thái siêu thức, qua việc thiền, nhằm đạt tới cảnh giới siêu tịnh (thả lỏng tâm tư, lòng không vướng bận) – siêu động (nâng cao phản xạ, cường hóa ngũ quan). Nhờ đó, người dùng có thể chống lại những kẻ có khả năng mind control, thao túng thế giới quan của kẻ khác, tránh bị kinh động, loại trừ tạp niệm. Điểm này của pháp môn gần giống với Băng Tâm Quyết của Nhiếp Phong. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh.

Điểm đáng sợ nhất của Torquasm Vo chính là dùng niệm lực của bản thân mình để thao túng lại tâm trí của kẻ khác, khiến chúng nhìn thấy những gì mà ta muốn chúng thấy. Phần này thì lại khá giống với Vân Lai Tiên Cảnh trong Bài Vân Chưởng, hay tác dụng của Vạn Đạo Sâm La.

Các chiến binh Krypton ngày xưa phải mất hàng năm trời để lãnh ngộ và luyện tập thành thục pháp môn này. Nhưng trong tình thế cấp bách, Superman đã nắm vững khẩu quyết, tâm pháp của Torquasm Vo để có một trận thư hùng với Dominus, kẻ có sức mạnh tâm linh, thần giao cách cảm mà Martian Manhunter cũng phải ngả mũ kính phục.

—Torquasm Rao
Nếu như yếu quyết luyện thành Torquasm Vo là “tĩnh” và “tâm”, thì Torquasm Rao là “động” và “khí”. Torquasm Vo là thượng quyết, còn Torquasm Rao là hạ quyết của pháp môn cổ truyền người Krypton.

Mấu chốt luyện Torquasm Rao chính là cử động cơ thể. Chính vì có nền tảng từ Torquasm Vo, nên Torquasm Rao chính là môn võ nhu đạo, nhất cử nhất động phải uyển chuyển, chính xác, như Lưu Thủy Hành Vân, như Đào Chi Yểu Yêu, nhẹ nhàng mà hiệu quả kinh người. Người tập phải phối hợp với khí của cơ thể, cảm nhận khí của thiên địa, càn khôn, vũ trụ và quy nạp chúng thành của mình.

Người tập Torquasm Rao đến đỉnh cao thì tâm trí không còn bị giới hạn bởi thể xác, lòng đồng tâm nhất phiêu diêu tự tại. Từ đó, người tập có thể nhìn thấu thiên cơ, giúp trí tuệ bao quát càn khôn, hòa mình với vạn vật, Trạng thái siêu thức này có được là nhờ Torquasm Rao phát triển trên Torquasm Vo.

Để luyện tập và sử dụng thành thạo võ thuật, đặc biệt là pháp môn chí tôn vô thượng, bác đại tinh thâm như Torquasm Vo và Torquasm Rao, Superman không những nhờ tư liệu tốt mà còn phải nhờ thiên phú học võ bẩm sinh để lĩnh ngộ và sử dụng trong một thời gian ngắn. Superman thực sự là một bậc cái thế anh hùng, kỳ tài võ học, vạn người có một.