Zeus Quyền Năng

0
1350

Râu dài tóc bạc, dáng vẻ uy vũ, quả nhiên là lãnh tụ. Sau khi đánh bại các Titan, ông trở thành người đứng đầu của chư thần, trực tiếp cai quản thế gian vạn vật.

Vũ khí của Zeus là những tia sét uy lực mà ông thường dùng để trừng phạt những kẻ có tội.

Biểu tượng của Zeus là tia sét, đại bàng, cây sồi, quyền trượng và cán cân.

Quyền uy như vậy nhưng Zeus vẫn không thoát khỏi cái thói trăng hoa của giống đực, mây mưa ân ái với rất nhiều bóng hồng và để lại hàng tá con rơi con vãi dưới trần thế.

Không còn gì để kể thêm về ông này! :)))