Hecatonchires

0
1136

“Hecatonchires” có nghĩa là “Kẻ trăm tay”. Thật vậy, những Hecatonchires là những sinh vật khổng lồ có 100 cánh tay và 50 cái đầu. Giống như Cyclops, họ cũng đều do Gaea và Uranus sinh ra và cũng bị Uranus cầm tù dưới ngục Tartarus.

Theo truyền thuyết thì khi những Hecatonchires được sinh ra, Uranus đã đinh tống họ trở lại tử cung của Gaia vì hình dáng quá xấu xí, gớm ghiếc. Hành động này đã gây đau đớn cho Gaia và cũng nhen nhóm ý định lật đổ Uranus của nữ thần.

Khi được Zeus giải cứu, các Hecatonchires trở thành đồng minh và giúp ông đánh bại các Titan. Sau cuộc chiến, Zeus giao cho họ nhiệm vụ canh gác ngục Tartarus.