Echidna

0
2557

Tạo hóa sinh ra vạn vật đều có đôi có cặp. Ác thần Typhon cũng không phải ngoại lệ. Typhon khủng khiếp cỡ nào thì ắt cũng phải có một mụ khủng khiếp không kém cho xứng lứa vừa đôi. Kẻ đó là quái vật nửa người nửa rắn – Echidna.

Về nguồn gốc của Echidna vẫn còn nhiều tranh cãi, có người nói Echidna là con của hải thần Ceto, có người lại nói mụ cũng là một người con của Gaia và Tartarus. Nhưng có một điều chắc chắn, Echidna là vợ của Typhon và cuộc hôn nhân này đã tạo ra những quái vật đáng sợ nhất trong thần thoại Hy Lạp.

Sau thất bại việc lật đổ Zeus, Typhon bị nhốt dưới núi Etna. Echidna và lũ con của mụ được Zeus tha cho bởi ông muốn dùng những con quái vật của Echidna làm thử thách cho các vị anh hùng. Có người nói Echidna quay lại sống dưới Tartarus tăm tối, có người nói mụ xuống lòng núi Etna để ở bên chồng của mình. Mụ sống lẩn khuất trong bóng tối, tránh xa các vị thần và người trần, nhưng cũng sẵn sàng ăn thịt mọi sinh vật sống bén mảng đến gần.

Trong dân gian, Echidna được coi là hiện thân của bệnh dịch, sự thối nát, suy đồi và những gì căn bã xấu xa nhất.

Về phần người viết, trong lòng lại có chút thương cảm với mụ. Lấy được tấm chồng oai phong lẫm liệt, hùng bá một phương, tưởng rằng nên được nghiệp lớn, ai dè sa cơ lỡ vận, làm phản bất thành, đi vào con đường tù tội. Lại thêm việc sinh đẻ vỡ kế hoạch, chồng không có, con lại nheo nhóc, thật khổ trăm bề. Con cái sinh ra không có cha, đã thế lại xấu xí dị hợm, bị người đời xa lánh. Ngay chính mụ, cũng không tránh khỏi bị khinh bỉ coi thường, sống lẩn khuất cho qua ngày đoạn tháng, thật tội biết bao!