Raijin và Fuujin – Lôi thần và Phong thần

0
1450


Raijin (Lôi thần) được miên tả như một vị thần cơ bắp với chuỗi trống được quấn quanh người mà ông dùng để tạo ra sấm chớp. Fuujin (Phong thần) cũng là vị thần lực lưỡng mang một túi vải lớn trong đó chứa đựng hàng ngàn cơ cuồng phong. Khi ông mở chiếc túi ấy ra, một trận
gió lớn sẽ nổi lên thổi tung mọi thứ. Hình dáng Raijin và Fuujin được miêu tả như những con quỷ Oni.Truyền thuyết Phật giáo kể rằng, hai vị thần này tiền thânvốn là những con quỷ nhưng đã quy thuận theo đức Phật sau một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa 33 vị thần và lũ quỷ.