ADHENE

0
470


Adhene là một loài thuộc nhóm Fairy trong thần thoại của đảo Manx. Adhene có nghĩa “những đứa con của lòng tự tôn’- bởi lẽ những Adhene nguyên thủy là những thiên thần sa ngã bị đuổi khỏi thiên đường, nhưng do tâm tính chưa quá tội lỗi nên không bị đày xuống địa ngục mà chỉ kẹt ở trần gian.
Adhene thường ẩn mình khỏi con mắt của người phàm, và khi xuất hiện họ mang hình hài nhỏ nhắn và đẹp đẽ. Adhene nói chung là lương thiện, nhưng đôi khi cũng bày trò chọc con người.