Hydra

0
1512

Có thể coi Hydra là một trong những quái vật khủng khiếp nhất trong thần thoại Hy Lạp. Nó là con rắn trăm đầu (có tài liệu lại nói nó chỉ có 9 đầu), sống tại đầm lầy Lerna xứ Argos. Không những mình đồng da sắt, đao thương không thể xâm phạm, con quái vật này còn gần như bất tử bởi mỗi khi một cái đầu của nó bị chặt, ngay lập tức chỗ vết thương đó lại mọc thêm 2 cái đầu khác. Không những thể, chỉ riêng hơi thở của nó thôi cũng mang đầy chất độc, có thể ngay lập tức giết chết mọi sinh vật sống ở gần.

Trong nhiều năm trời, Hydra hoành hành tại xứ Argos, giết hại rất nhiều mạng người và gia súc, chỉ cho đến khi Heracles xuất hiện và tiêu diệt con quái vật.