Cyclops

0
1239

Cyclops là tên gọi chung của người khổng lồ một mắt. Những Cyclops của thế hệ đầu tiên được sinh ra bởi sự phối ngẫu của nữ thần Gaia và titan Uranus, đó là: Brontes, Steropes và Arges.

Cả ba Cyclops đều là những thợ rèn tài giỏi, những người đã rèn ra vũ khí cho các vị thần Olympus: tia sét của Zeus, đinh ba của Poseidon, mũ tàng hình của Hades…

Nửa đầu cuộc đời của họ là cuộc sống bị cầm tù. Uranus lo sợ sức mạnh của những Cyclops sẽ lật đổ mình nên đã nhốt họ xuống địa ngục Tartarus. Họ bị giam cầm trong suốt cả thời đại Uranus thống trị, rồi sau đó là Cronus, cho đến khi Zeus giải thoát cho họ. Các Cyclops trở thành đồng minh quan trọng của Zeus trong cuộc chiến với các Titan.

Vì công lao ấy, 3 Cyclops được giữ lại sống trên đỉnh Olympus, giúp việc cho thần thợ rèn Hephaestus. Họ đã giúp Olympus xây dựng lên những công trình khổng lồ. Sau này, thần Apollo đã giết cả 3 Cyclops này để trả thù Zeus vì ông đã giết con trai của Apollo. Người ta nói rằng những bóng ma của các Cyclops đó vẫn lảng vảng ở ngọn núi lửa Aetna.

Thế hệ thứ 2 của dòng giống Cyclops lại được cho là con của Poseidon và một nữ hải thần tên Thoosa.

Khác với thế hệ đầu, thế hệ Cyclops mới này thường rất hung bạo, thô kệch và có tính khí thất thường.