Cronus

0
1676

Titan ( Tiếng Hy Lạp: Τιτάv ) là nhóm những vị thần toàn năng cai trị thời bấy giờ, cái thời mà Zeus hay gọi chung là 12 vị thần trên đỉnh Olympus ra đời. Các vị thần Titan khởi thủy là nhóm 12 người gắn liền với những khái niềm về thời gian, trí nhớ, quy luật tự nhiên,… and sau đó họ lại sinh ra các titan khác như là Atlas và Prometheus . Họ được dẫn dắt với vị thần trẻ nhất trong các titan đầu là Cronus ( người đã lật đổ cha mình là Uranus với sự giúp đỡ của mẹ Gaia ). Tuy nhiên các Titan lại bị Zeus soán ngôi trong Titanomachy ( Cuộc chiến với thần khổng lồ Titan ) các Titan thua trận và rất nhiều người đã bị giam cầm dưới địa ngục sâu thẳm Tartarus .

Trước hết là CRONUS ( Titan đầu )
Cronus lật đổ cha mình là Uranus và trị vì trong thời gian Golden Age cho đến khi bị con của ông lật đổ lại và bị đày xuống Tartarus ( Quá nhọ khi đánh 1 ông già ) và sau đó được gửi đi thống trị Elysian Field. Khi mẹ Cronus tức Gaia tìm đến những người con Titan của mình để cắt đứt dương vật của Uranus, chỉ có một mình Cronus dám nhận công việc ấy. Sau khi cứu thoát cho các Cyclops và Hecatonchire, Cronus lại có xích mích với họ và lại đẩy họ xuống Tartarus (địa ngục). Hành động ấy khiến Gaia bất bình vì Cyclops và Hecatonchire cũng là con của bà. Nữ thần truyền phán rằng sau này Cronus sẽ bị con đẻ của mình truất ngôi.  

Cronus cưới Rhea là chị của mình làm vợ ( loạn luân ) sinh được 5 người con đầu là Hestia, Demeter, Hera, Poseidon và Hades nhưng đều bị Cronus nuốt hết cả vì sợ lời truyền phán của Gaia. Đến khi sắp sinh Zeus , Rhea cầu xin mẹ Gaia chỉ cách. Gaia bảo Rhea sang đảo Crete sinh con rồi lấy tã cuốn vào một hòn đá để đưa cho Cronus, thay thế cho Zeus mới sinh. Cronus đã mắc lừa và nuốt cả hòn đá vào bụng.

Sau này, khi Zeus được nữ thần Metis chỉ cách cứu anh chị, Zeus nhờ Rhea cho Cronus uống thuốc mà Metis đưa. Quả nhiên, Cronus nôn hết những gì có trong bụng, kể cả hòn đá trá hình Zeus. Sau đó, cả sáu anh chị em đều đánh hội đồng Cronus. Hắn cuối cùng bị giam dưới vực thẳm Tartarus

Ngày thứ 7 trong tuần được coi là ngày của ông – Saturn’s Day trong tiếng Anh hay hemera Khronu trong tiếng Hy Lạp.