Ngọc Hoàng

0
1371

Tức “Ông Giời”. Tên thật là Quốc Khánh. Ý nhầm, Ngọc Hoàng tên đầy đủ là Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Thiên Đế. Trong quan niệm tín ngưỡng của dân gian thì Ngọc Hoàng là vị thần tối cao ( tương tự với Zeus của thần thoại Hy Lạp hay Odin của Bắc Âu ). Thế nhưng trên thực tế Ngọc Hoàng chỉ có quyền hành cai quản do Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định chứ không có quyền năng sáng thế, chính vì vậy vẫn xếp dưới ba vị Tam Thanh. ( có thể hiểu tam thanh là hội đồng quản trị còn Ngọc Hoàng chỉ là giám đốc mà thôi)

Tuy là thế, nhưng quyền hạn của Ngọc Hoàng cũng không hề nhỏ. Ông là người cai quản toàn bộ bầu trời, mặt đất, biển cả, và cõi âm phủ. Ngọc Hoàng đứng đầu tất cả các thần, tiên,Thánh và tất nhiên cả con người. Ông có quyền lực tối cao với các quyền năng tự nhiên như mây mưa sấm chớp, nước lửa… Ngọc Hoàng có quyền ra lệnh cho các vị thần thực hiện các ý định của mình (thường là những điều tốt đẹp). Ngọc Hoàng cũng là người xét phong cho các vị thần, hoặc xét phạt các thần tiên và thánh nhân.

Theo truyền thuyết thì Ngọc Hoàng đã tu một nghìn bảy trăm năm mươi kiếp, mỗi kiếp mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm (129 600 năm)mới lên được ngôi vị Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng được cho là ở và làm việc tại một cung điện trên trời gọi là Linh Tiêu bảo điện , nơi có rất nhiều tiên nữ hầu hạ, và các thiên tướng, thiên binh canh gác.