Wisakedjak

0
618

Hay còn được gọi thân thương trong tiếng Anh là Whiskey Jack cho đơn giản. Ông là một vị anh hùng tinh quái của các bộ lạc da đỏ Cree nay sống ở miền đông Canada. Một phiên bản kể rằng Wisakedjak là người con được Đấng Sáng thế tạo ra để dạy loài người lao động. Ông sau đó còn cứu loài người và các sinh vật khỏi một trận hồng thủy do một con lửng khổng lồ gây ra.

Nhìn chung, dù cùng thuộc mẫu nhân vật trickster, nhưng khác với Coyote, Wisakedjak bớt “lầy” hơn, giúp con người khá nhiều và tương đối thân thiện. Thêm điểm khác biệt nữa, Wisakedjak không biến thành con vật gì hết, hooman 100%.