Home Nhân vật Blizzard

Nhân vật Blizzard

Trong hơn 25 năm qua, Blizzard đã chiếm được hàng triệu trái tim của fan bằng những cốt truyện mê hoặc lòng người cũng như thế giới bao la mà họ đã tạo ra. Trong mỗi thế giới mới, Blizzard buộc chúng ta phải tự hỏi bản thân là tại sao mình nên quan tâm? Và câu trả lời luôn luôn nằm đầu tiên ở các nhân vật.

DMCA.com Protection Status