Thanh Ngưu Quái là ai – Thú cưỡi của Thái Thượng Lão Quân

0
2283

Thanh Ngưu quái

Nguồn gốc

Thanh Ngưu quái nguyên là con trâu xanh, vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân. Nó trộm Kim Cang Trát xuống trần hóa làm yêu tinh Ðộc Giác Tỷ còn gọi là Độc Giác Tỷ Đại Vương hùng cứ ở động Kim Đâu.

Khi thấy thầy trò Đường Tăng đi ngang qua núi, hắn liền bắt giữ Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng, chờ đợi cơ hội ăn thịt để được trường sinh bất lão.

Tôn Ngộ Không thấy sư phụ bị bắt, liền giao chiến với Độc Giác Tỷ nhưng lại bị bảo bối Kim Cang Trác hút mất gậy Như Ý. Thấy bản thân lâm vào thế khó, Tôn Ngộ Không bèn lên trời tìm Ngọc Hoàng cầu cứu và giở chiêu “ăn vạ” để đưa Thác Tháp Lý Thiên Vương, Na Tra, Lôi Công, Hỏa Đức Tinh Quân, thiên binh thiên tướng… xuống đánh yêu quái. Nhưng tất cả các vị này đều bị Thanh Ngưu Quái Bón Hành cho. Tôn Ngộ Không hết cách đành phải cầu cứu lên lão đại Phật Tổ.

Nhưng do có liên quan đến Thái Thượng Lão Quân, nên Phật Tổ cũng không muốn đắc tội vợi vị thần tiên này. Vì vậy, Như Lai đã phái 18 vị La Hán hỗ trợ Tôn Ngộ Không đánh với Thanh Ngưu. Thế nhưng, ngay cả khi có sự trợ giúp của 18 vị La Hán, Tôn Ngộ Không cũng không thể giành chiến thắng.

Lúc này, Phật Tổ đành phải chỉ điểm cho Tôn Ngộ Không tới gặp Thái Thượng Lão Quân.

Sau khi Ngộ Không cùng Thái Thượng Lão Quân phát hiện đồng tử chăn trâu ngủ quên để Thanh Ngưu thừa cơ trộm Kim Cang Trát rồi trốn mất, Ngộ Không mới nói: “Nó ở động Kim Ðâu, bắt thầy tôi và hai sư đệ, lại hút thiết bảng và các bữu bối của Lý Thiên Vương, Hỏa Đức tinh quân, Na Tra Thái Tử. Phật Tổ sai Thập Bát La Hán đem mười tám hột Kim đơn sa quăng nó, nó cũng bị hút luôn. Như vậy thì ông thả trâu ra phá đời và hại người cướp của như vậy, chẳng hay có tội hay chăng?“.

Thái Thượng Lão Quân nói: “Kim Cang Trát bất quá là vật trừ yêu, ta hồi nhỏ dùng phép ấy mà trừ yêu quái, tuy là thần thông như vậy, song chẳng bao nhiêu. Nếu nó ăn cắp cây Quạt Ba Tiêu, thì ta không biết dùng phép chi mà bắt nó. Nói rồi lấy quạt ra đi“. Tuyệt nhiên, trong đoạn hội thoại với Ngộ Không, không một lần Thái Thượng Lão Quân thừa nhận trách nhiệm của bản thân khi quản người không chặt, để thú cưỡi của mình làm loạn dưới trần gian.

Khi Thái Thượng Lão Quân xuất hiện thì Thanh Ngưu quái hết đường chống đỡ: “Lão Quân quạt một cái, Thanh Ngưu quái lấy chiếc vòng quăng lên, Lão Quân thu hồi, rồi lại quạt tiếp nữa. Thanh Ngưu quái tay chân bủn rủn, liền hiện nguyên hình. Lão Quân lấy Kim Cang Trát thổi một hơi thành ra cây móc, xỏ vào mũi Thanh Ngưu, mở dây đai buộc lại, rồi từ giã chư thần, dắt trâu về cung Ðâu Suất“.

Thái Thượng Lão Quân nhanh nhảu đưa “phản đồ” về cung Đâu Suất. Không hề tỏ ra một chút gì là có lỗi, nhận trách nhiệm hay có ý định xử phạt cấp dưới làm chuyện xằng bậy. Xem ra, quả là chuyện đáng ngờ vậy.

Đánh giá

Bản lĩnh ở mức trung bình, nhưng được món pháp bảo vô cùng lợi hại là chiếc vòng Kim Cang Trác có khả năng hút binh khí, pháp bảo khác. Tôn Ngộ Không bị Thanh Ngưu quái dùng vòng thần hút mất thiết bảng, lên trời gọi một đống thiên binh thiên tướng: từ Na Tra đến Tứ đại thiên vương, Thủy – Hỏa nhị vị tinh quân… tất cả đều bị nó hút sạch binh khí. Đây có thể coi là một trong những trận đánh sôi động, tập hợp nhiều anh tài thiên đình nhất từ trước đến nay.