Thần Februus – Vị thần của sự thanh lọc

0
379

Tháng Hai (February) được gọi theo tên của vị thần Februus. Ông là vị thần La Mã của sự thanh lọc, bắt nguồn từ vị thần cùng tên của người Etruscan đại diện cho của cải và cái chết, sau đó du nhập vào La Mã.

Mùa xuân có lễ hội Februa để con người được gội tẩy và thanh lọc những vấy bẩn nhân danh thần Februus. Lễ hội này diễn ra vào đúng khoảng thời gian tháng Hai bây giờ, chính vì vậy tháng này được đặt theo tên của thần.

Trùng hợp cái là cùng khoảng thời gian này cũng diễn ra một lễ hội khác là Lupercalia nhân danh thần Faunus (Hy Lạp: Pan), khiến cho hai vị thần và lễ hội của họ cũng bị lẫn lộn và đôi khi đồng nhất với nhau.