Chầu Bảy Kim Giao 

0
406

Chầu giáng sinh trong tộc người Mọi ở Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Chầu mở mang cho dân làm ăn giao thương, dạy dân trồng trà tuyết thơm lừng. Về sau có quân ác loạn xâm lấn Mỏ Bạch, Bà đích thân cầm quân diệt trừ chúng. Nhờ ơn Bà dũng mãnh bảo hộ mà muôn dân được an cư lạc nghiệp. 

Một số tích truyện lưu truyền rằng có hai vị tiên cô giáng thế phò nhị vị Trưng nữ tướng diệt quân Đông Hán về sau được dân suy tôn thờ phụng tại Tân La nên danh hiệu là Chầu Bát và Chầu Bảy Tân La. 

Sau khi hóa đi tại vùng ấy, Thiên Giới giao cho Chầu hiển Thánh trấn giữ vùng Mỏ Bạch, đêm đêm Chầu hiện ra cùng chư vị tiên nữ hội họp chốn non ngàn. Anh linh nức tiếng nên vạn dân kính ngưỡng gọi tên Chầu Bảy Mỏ Bạch. 

Chầu Bảy rất hiếm khi ngự vào ghế đồng, chỉ khi mở tiệc tại bản đền của Chầu thì các thanh đồng mới thỉnh Chầu giáng về. Chầu tọa vị khoác xiêm y xanh hoặc tím rồi khai quang, múa mồi lung linh tỏa sáng.

“Dạo chơi phong cảnh sơn hà
Kim giao Mỏ bạch,Tân La linh từ 
Tiếng đồn khắp hết thượng du
Anh linh thần nữ đền thờ tối linh
Thái Nguyên sơn thủy hữu tình
Quyền chầu cai quản sơn tinh mọi loài…”