Cô Cả Thượng Thiên

0
428

Cô Cả, còn gọi là Cô Nhất, Cô Đệ Nhất Thượng Thiên, vốn là nàng công chúa thủy cung, con gái Vua Cha Bát Hải Động Đình, sau được phong làm Thiên Cung Công Chúa trên chốn thiên đình. Cô Cả giáng sinh dưới thời vua Lê Lợi, hiển linh giúp vua quân đánh đuổi giặc Liễu Thăng khỏi bờ cõi, về sau thác hóa được dân chúng hết lòng thờ phụng. Cô về giá ngự trong cung tòa hầu cận Mẫu Liễu Hạnh và Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, nhờ tài thần thông lục trí mà được giao quyền chấm đồng những người nết na thảo hiền đem về tiến Mẫu. Khi thanh nhàn cô lại rong chơi khắp chốn, cưỡi gió cưỡi mây.

“Thượng đồng má phấn lưng ong
Cô Nhất chấm đồng tiến Mẫu Sòng Sơn
Phép cô lục trí ai hơn
Quyền cô cai quản giang sơn thủy tề”

Cô Cả Thượng Thiên ít khi ngự đồng, thường về dịp khai đàn mở phủ và chứng lễ sang khăn cho tân đồng. Khi ngự đồng cô mặc áo đỏ, đầu đội khăn đóng, thắt khăn và vỉ lét đỏ, khai cuông và múa quạt.

Cre: Fanpage Epic