Địa Phủ trong thần thoại Trung Quốc

0
1115

Địa Phủ trong thần thoại Trung Quốc

Có lẽ quen thuộc và tương đồng với văn hóa Việt Nam nhất chính là hình ảnh về Địa phủ (hay Âm Phủ) trong thần thoại Trung Quốc. Chịu ảnh hưởng của Naraka trong Hindu và Phật giáo, Địa Phủ cũng chia ra nhiều tầng, nhiều lớp, là nơi phán xét số phận của các linh hồn thông qua những điều họ đã làm khi còn sống. Nếu bạn đã biết qua mô tả về Địa Ngục trong Thần Khúc của Dante với 9 tầng địa ngục khiến nhiều người đọc ám ảnh, thì so với 18 tầng địa ngục trong thần thoại Trung Quốc, địa ngục của Dante chỉ như.. một công viên DisneyLand.

Khi một người từ giã trần thế, thường sẽ có hai vị công sai là Ngưu Đầu – Mã Diện (theo Phật giáo) hoặc hai vị Hắc Bạch Vô Thường (theo Đạo giáo) đến áp giải linh hồn về Địa Phủ. Có tất cả 10 vị Diêm Vương, mỗi vị phụ trách một Điện. Tùy vào tội lỗi của mỗi linh hồn mà sẽ bị đem đến xét xử ở mỗi điện khác nhau và chịu hình phạt ở đó. Ví dụ như ở điện thứ nhất của Tần Quảng Vương thì dành cho những linh hồn thiện, không bị xét xử mà được đem thẳng đi đầu thai, ở điện thứ hai của Sở Giang Vương thì dành cho những kẻ khi sống hay làm tổn thương người khác, hay gian dâm, sát sinh. Ở điện thứ ba của Tống Đế Vương thì lại dành cho những kẻ hay ngỗ ngược hỗn láo với bề trên, thích gây kiện tụng, bất hòa…

Sau khi trải qua hết giai đoạn xét xử và chịu phạt, linh hồn được đưa đến điện thứ 10 của Chuyển Luân Vương để đi đầu thai ở thành Phong Đô. Để đến được Phong Đô, linh hồn lại phải đi qua cầu Nại Hà ( có tất cả 6 cầu Nại Hà tương ứng với Lục đạo luân hồi).

Tương truyền, cầu Nại Hà trơn trượt rất khó đi, bắc qua sông Vong Xuyên, bên dưới đầy rắn rết, cá sấu, thuồng luồng, rơi xuống thì khỏi đầu thai.

Qua được sông, những linh hồn tiếp tục được đầu thai làm người ở kiếp sau thì sẽ phải uống một loại canh của Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước.

Lại có phiên bản khác, phổ biến và ám ảnh hơn, không nhắc đến Thập Điện mà là 18 tầng địa ngục. Tương tự với 28 tầng Naraka trong thần thoại Hindu, 18 tầng địa ngục đều là những nhà tù khủng khiếp với những hình phạt tra tấn các linh hồn không khỏi khiến người ta rùng mình khi đọc. Ví như: Tầng thứ 1 – Bạt Thiệt Địa Ngục là nơi xử tội những kẻ khi còn sống hay nói những lời làm thương tổn người khác, vào ngục này sẽ bị hình phạt banh mồm rút lưỡi vô cùng đau đớn. Ở tầng thứ 7 – Đạo Sơn Địa Ngục là nơi xử tội những kẻ hay sát sinh vô tội vạ, vào ngục này sẽ bị lột sạch quần áo, bắt trèo lên một con núi mọc đầy gươm đao sắc nhọn…

Chỉ trừ tầng thứ 14 – Uổng Tử Địa Ngục là nơi dành cho những người tự sát, sẽ chịu hình phạt bị giam cầm vĩnh viễn vì không biết quý trọng mạng sống bản thân, còn lại các linh hồn ở các tầng khác, sau khi chịu đủ hình phạt, cũng sẽ được tha đi đầu thai.