Apep

0
1370

Apep là một ác thần cổ xưa, đại diện cho cái ác và bóng tối, sự hỗn loạn và hủy diệt, kẻ thù khồng đội trời chung của thần mặt trời Ra.
Apep mang hình dạng một con rắn khổng lồ vô cùng hung dữ. Hắn ở sâu dưới đáy địa ngục, thường tấn công thần Ra và đoàn tùy tùng hòng ngăn cho vị thần không thể đem Mặt Trời lên trần gian. Tuy nhiên, thông thường thì thần Ra và các tùy tùng vẫn luôn chiến thắng Apep. Một đôi lần, Apep đánh thắng và nuốt chửng được mặt trời. Hiện tượng nhật thực, mưa bão và giông tố được người dân Ai Cập xưa cho là do Apep gây ra khi đánh thắng thần Ra.
Cuộc chiến giữa Apep và Ra không bao giờ có kết thúc. Người Ai Cập cổ tin Apep là một vị thần của cõi âm nên sẽ không bao giờ bị giết chết.