Địa Phủ Tài Thần

0
2317

Trước đây Epic cũng đã có một bài viết về lai lịch của cặp quỷ Hắc Bạch Vô Thường và chúng ta ai cũng biết đây là cặp bài trùng có nhiệm vụ đặc biệt với Âm Phủ là đi dẫn hồn người chết về chầu Diêm La. Do đất nước Trung Hoa rộng lớn và giáp ranh nhiều khu vực khác nhau nên tín ngưỡng cũng đa dạng, vì thế cái tên quỷ Vô Thường là tính từ chỉ chung cho những con quỷ bắt hồn người, từ “Vô Thường” trong Phật Giáo có nguyên nghĩa là nói đến sự thay đổi, biến chuyển của vạn vật. Vì vậy cái tên quỷ Vô Thường một phần để nhắc đến sự thay đổi từ trẻ đến già, từ sự sống đến cái chết chỉ trong gang tấc, loài quỷ Vô Thường được nhắc đến với những cái tên: Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, Nữ Vô Thường, Tiểu Vô Thường, Ngũ quỷ Vô Thường,… Nếu như quỷ Hắc Vô Thường đội mũ ống cao có ghi chữ “Thấy ta tức chết” hoặc “Thiên hạ thái bình” thì quỷ Bạch Vô Thường đội mũ ống cao có ghi chữ “Thấy ta liền vui” hay “Nhất kiến phát tài”. Vì ý nghĩa tốt lành này mà Bạch Vô Thường được dân gian tôn thờ hơn cả.

Lúc sống Bạch Vô Thường vốn là người vui vẻ hoạt bát vì vậy ngoài công việc đi bắt hồn nó còn có sở thích trêu ghẹo người khác. Người ta bảo rằng kẻ nào gặp phải Bạch Vô Thường mà bỏ chạy thì nó sẽ đuổi theo người đó mà hét lớn, tiếng hét của nó sẽ khiến họ điếng sợ mà chết. Nếu ai gặp nó mà không chạy, lại làm theo bộ dạng của nó thì nó sẽ lặp tức bắt chước người đó, nhân lúc này hãy dùng đất đá chọi vào người nó, nó sẽ lấy vàng bạc của báu chọi lại. Cần phải nhớ là ném đến khi nó hết sạch của báu trên mình đang có thì sẽ tức khắc chịu thua vừa bỏ chạy vừa kêu than, người thắng sẽ phát tài nhờ số của báu ấy.

Có lẽ vì các lý do nêu trên mà nghiễm nhiên Bạch Vô Thường được tôn là Thần Tài Âm Phủ. Tuy cũng mang trách nhiệm dẫn hồn người về Âm Ty nhưng Hắc Bạch Vô Thường lại mang ý nghĩa tốt lành hơn Ngưu Đầu Mã Diện nhiều. Do Hắc Vô Thường đội mũ “Thiên hạ thái bình” nên ai được vị này đón hồn kiếp sau sẽ sinh vào nơi thái bình thịnh trị, không lo việc binh đao. Còn ai được Bạch Vô Thường đón, trên mũ ghi “Nhất kiến sinh tài” vì vậy người này đời sau sinh ra giàu có ấm no.

Ngày nay Thần Tài Âm Phủ được thờ cúng rộng rãi tại Trung Quốc và cả Việt Nam, tại các hội quán của người Hoa Việt Nam, vị này được phối thờ bên dưới Tài Bạch Tinh Quân hoặc Thành Hoàng hay thờ bên cạnh Mã Đầu Tướng Quân. Tượng cũng được sửa đổi với diện mạo hiền từ, vui vẻ hơn so với Bạch Vô Thường bản gốc.