Ebirah 

0
806

Con tôm đẳng cấp. Sở dĩ mình gọi nó là đẳng cấp vì theo luật tự nhiên con người sẽ bắt tôm để ăn nhưng trong phim Ebirah sẽ hành những tàu thuyền đánh cá đi ngang qua nó. Nhưng từ lúc Godzilla xuất hiện thì chẳng thấy nó nữa 
+ Cao: 50m
+ Dài: 60-100
+ To: 23000-50000 tấn