Ma, quỷ, thần, phật. Bốn loại tưởng như khác nhau, song được nhiều học giả xếp chung vào một loại. Bởi lẽ cả bốn đều không có hình hài hữu cơ mà chỉ xuất hiện lờ mờ trong dạng vô định, hình hài vô cơ. Nhưng mà, tùy từng quốc gia mà thần hiện lên với hình hài khác nhau, cả quỷ cũng vậy…. Trước tiên thì cần hiểu rõ khái niệm của từng loại trong dân gian phương Đông cùng vài quốc gia phương Tây.

– Ma (Ghost) là vật thể hư vô xuất hiện lờ mờ, tâp trung ở nơi nồng âm, tà khí, nghĩa địa, những căn phòng thiếu ánh sáng, ẩm thấp và bí khí, nơi nhiều người chết như sông, hồ, ao, biển, giếng… và cả nơi từng hưng thịnh do tội lỗi rồi suy tàn.

– Quỷ (Demon) là vong hồn mạnh chết do dính dáng tới tội nghiệt của loài người: Cuồng sát. Cũng có thể là nhân kiệt xuất chúng, sau đó chết một cách nhập nhằng, không chịu oan khuất đã trở thành quỷ.

– Thêm nữa là yêu tinh (Leprechaun), hơi lan man tí và mình đang hứng. Người Nhật gọi là Youkai ấy. Đa số yêu tinh là sinh vật do tu thành lâu năm, sống quá lâu mà thành tinh, sở hữu năng lực siêu nhiên, lún sâu vào cõi âm.

– Thần (Deity) phân biệt với thánh (Saint), thiên sứ (Angel), Đấng sáng tạo (Cretor) và Chúa (God), thực thể siêu nhiên tồn tại để ban phước hoặc giáng họa cho loài người. Thần không thực là tốt, không thực là xấu, là loại ẩm ương có quyền năng nhưng chẳng theo phe nào. Bạn kí giao ước với thần cũng hệt giao ước với quỷ nếu không hiểu “Thần đấy là thần gì? Gia phả ra sao? Tính cách thế nào? Điển tích lùm xùm? Etc”

Thần có ba loại phổ biến: Nhiên thần (Thần thiên nhiên, tiểu thần như các Naiad, Nereid…) – Nhân thần (Thần có nguồn gốc là người. Ví dụ như Hercules) – Thiên thần (Thần có quyền lực cao trong thế giới hư vô, “có tiền có quyền có điều kiện”. Đây là khái niệm mở rộng.)

– Phật (Buddha) là những người bình thường đạt đến sự giác ngộ sau quá trình cố gắng tu tập tự thân. Mối quan tâm chính của họ là với chúng sinh. Những tác động của họ đối với cõi dương cũng chủ yếu xoay quanh việc giác ngộ, giải thoát cho muôn loài.

Thần không phải là đấng chí tôn ban mà không yêu cầu trả. Cũng có thể nhập vào người nếu thần đấy thích. Lấy ví dụ như nhiều vị thần Ai Cập sau này, trong văn tự được xếp chung hàng với quỷ, thì ta cũng không thể tin tưởng 100% thần sẽ giúp đỡ được! Thiên thần dù được vẽ ra long lanh vậy, song Công giáo khẳng định các thiên sứ không xuất hiện trước con người trong hình hài hữu cơ, mà là những vầng hào quang chói lòa giống như thần. Còn thánh là danh được phong lên cho người tử vì đạo, nên thánh cũng chỉ là người mà thôi!

BÌNH LUẬN CỦA BẠN

avatar