Thần Trụ Trời

0
5145

Thần Trụ Trời là vị thần khởi thủy trong thần thoại Việt Nam.Ban đầu, trời đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm. Bỗng xuất hiện một vị thần to lớn khác thường, lấy đầu đội trời, chân đạp đất, đào đất vác đá thành một cái cột khổng lồ để chống trời lên, phân đôi trời đất. Đất bằng như cái mâm vuông, trời tròn như cái bát úp, chỗ trời đất giáp nhau ấy là đường chân trời.

Khi trời đã cao và khô cứng, thần liền phá tan cột trụ đi, lấy đất đá ném ra tứ phía thành những núi, đồi, gò, đảo, khiến mặt đất trở nên chỗ cao chỗ thấp. Còn chỗ thần đào đất để xây cột trụ trời về sau đầy nước thành biển cả.

Dân gian có câu hát còn truyền đến ngày nay, kể về những công trình của Thần Trụ Trời.

Nhất ông đếm cát
Nhì ông tát bể (biển)
Ba ông kể sao
Bốn ông đào sông
Năm ông trồng cây
Sáu ông xây rú (núi)
Bảy ông trụ trời